Kebabe

kebabe

(Fructus Cubebae, Piperaceae)

Diğer Adları: Halk arasında Kübâbe, Helile, Hindistaneriği, Kebâbiyye, Kuyruklubiber, Kuyruklu Kebabe gibi adlarla anılır.

Botanik ve Kimyasal Özellikleri: Kebabe, Piper cubeba (Piperaceae) bitkisinin meyvalarının tam olgunlaşmadan toplanıp kurutulmasıyla elde edilir. Bitki Endonezya, Seylan, Hindistan ve Afrika’da bulunur. Kebabe, 4-5 mm. çapında, yuvarlak, esmerimsi drogdur.

Droğun bileşiminde uçucu yağ (Oleum Cubebae) % 7-20 oranında bulunur. Uçucu yağın bileşiminde kadinen, dipenten, cineol, terpineol, terpen v.b.’lan gibi maddeler vardır. Ayrıca drogda reçine (% 3), cubebin (% 2, 5) ve cubebik asit (% 1, 7) bulunur.

Kullanılışı: Kababe halk arasında midevi, idrar ve solunum yollan antiseptiği olarak kullanılır. Ayrıca baharat olarak da bilinir. Kebabe yüzyıllarca halk arasında bu amaçlar için kullanılırdı.

XIX. yüzyılda Dr. Mehmed Nuri, droğun mideyi uyarıcı olduğunu bildirmiştir. Şerafeddin Mağmumî, Kamus-u Tıbbî (1910) adlı eserinde: “Tenbih edici olup bel soğukluğu, mesane nezlesinde alkollü ve sulu hülâsaları kapsül içinde, tozu macun ve hap şeklinde verilir.” diye yazar.

İlk kodekslerimizden Düstur al-Edviye’de de kayıtlı olan bu drog bugün olduğu kadar eski aktar dükkanlarında da satılırdı. XVII. yüzyılda macuncu aktarlar esnafının hazırlayıp sattığı droglar arasında bulunduğu gibi, aktariye defterlerinin de baş köşesini işgal ederdi. Örneğin 1690-1691 ve 1774 tarihli aktariye defterlerinde de adı kayıdıdır. Kebabe eski Mısır çarşısında baharat olarak ve bel soğukluğu tedavisi için çok kullanılırdı.

Geleneksel Halk Reçeteleri:

1- Bel soğukluğuna karşı, 7 tane kebabe, 7 tane hint sineği, 7 tane parmak üzümü bir miktar su ile kaynatılır ve süzülüp aç karına içilir.
2- Midevi, ağız kokularını giderici ve ses kısıklığını açıcı olarak çiğnenip yenir.

Modern Tıptaki Yeri: Kebabe bugünkü tıpta da antiseptik olarak bronş ve idrar yollan hastalıklarında kullanılır.

Bir Cevap Yazın