Küçük Hindistan Cevizi

kucuk-hindistan-cevizi

(Semen Myristicae, Myristicaceae)

Diğer Adları: Halk arasında Cevzi bevvâ adıyla bilinir.

Botanik ve Kimyasal Özellikleri: Drog, Myristica fragrans (Myristicaceae) bitkisinin tohumlarıdır. Moluk, Filipin, Hindistan, Yeni Gine, Cava, Sumatra’da bulunur. Droğun kokusu kuvvedi aromatik, tadı acı ve baharlıdır.

Droğun bileşiminde % 2-8 oranında uçucu yağ bulunur. Uçucu yağda ise pinen ve camphen vardır. Ayrıca drogda sabit yağ bulunur.

Kullanılışı: Küçük Hindistan Cevizi halk arasında mide ve barsaklan yumuşatıcı, gaz söktüriicü ve karın ağrılarını giderici olarak kullanılır.

Küçük hindistan cevizi eskidenberi midevi ve karın ağrılarını giderici olarak kullanılmıştır. XVI. yüzyılda İngiltere’de karaciğer ve sindirim bozukluğu olanlara verilirdi. XVII. yüzyılda Salih bin Nasrullah “Dimağ, ciğer ve mideye kuvvet verir, ağız kokusunu giderir. Felçjere iyidir, dalak ağrısını kusmağı giderir, kuvvet vericidir.” diye yazar. Şerafeddin Mağmumî de droğun farmakolojik özelliklerinden sözetmiş ve aynca ishallerde toz, tentür ve yağının verilebileceğini yazmıştır.

Düstur al-Edviye’de kayıtlı olan bu drog, eski Mısır Çarşısında baharat gibi ve küçük çocuklarda karın sancılan için aranırdı. XVI. yüzyılda bile Edirne’de aktar dükkanlarında satılan küçük hindistan cevizinin adı aktariye defterlerinde de yazılıdır. Bu nedenle 1690-1691 tarihli bir aktariye defterinde ve 1774 tarihli bir ecza defterinde kayıtlı bulunmaktadır.

Geleneksel Halk Reçeteleri:

1- Küçük çocukların karın ağrılarına karşı droğun içi kazınır ve bu parçalar süt veya badem yağı ile karıştırılarak çocuğa verilir.
2- Karın ağrılarına karşı bir başka usul da droğun peynir şekeri ile birlikte bir tülbente konarak çocuğa emdirilmesidir.

Modern Tıptaki Yeri: Droğun uyarıcı ve karminatif etkileri, kasları ve sindirim kanalı hareketlerini stimüle edici uçucu yağ taşımasından ileri gelir.

Bir Cevap Yazın