Nişadır

nisadir

(Amonii Chloridum)

Kimyasal Özellikleri: Bileşimi amonyum klorür olup renksiz billurlar halindedir.

Kullanılışı: Drog, halk arasında hem içerden, hem de dışardan kullanılır. İçerden mide suyunu emici olarak alınır. Ayrıca ekzema hastalığında kullanılır. Yine dışardan ağız yaralarına ve bademcik iltihabına karşı uygulanır. Aktar dükkanlarında iki tip nisadır satılır. Birinci tip, parçalar şeklinde olduğundan tel, fitil ve¬ya çubuk nisadır adını alır. Diğeri ise toz nişadırdır.

Nişadır eskidenberi aktar dükkanlarında bulunur. 1774 tarihli bir aktariye defterinde vasat nisadır, mükerrer nisadır adlarıyla iki tip nisadır kayıtlıdır.

Geleneksel Halk Reçeteler:

1- Mide suyunu emici olarak ve ekzemada leblebi kadar parçalar hastaya yutturulur.
2- Bademcik iltihabında bir miktar drog, havanda dövülür, boğaza üflenerek kurutucu, salgıyı arttırıcı etkisinden yararlanılır.

Modern Tıptaki Yeri: Nışadırın hem içerden, hem de dışardan kurutucu etki göstermesi, mukoza¬lar üzerinde irritasyon yaparak salgıyı arttırmasından ileri gelir. Modern tıpta % 12’lik çözeltisi larenjit ve faranjitte kullanılır. Ancak bulantı ve kusmaya neden olabilir. Dozu 0.34 gr.’dır.

Bir Cevap Yazın